Forglemmegei

Elektronisk kalender som viser riktig dag og dato når du setter inn stikkontakten.

Forget-me-not produserer og selger elektroniske kalendere laget som hjelpemidler for eldre med demens, som f.eks. Alzheimer. Kalenderne finnes på fleres språk og kan kjøpes i flere land. Se internasjonal oversikt.

Nedenfor finner du våre produkter.

 

Bilde av Forglemmegei elektronisk kalender

Forglemmegei elektronisk kalender

Mange mennesker har vanskelig for å holde rede på dagene. For eldre som bor alene og for personer med begynnende aldersdemens kan FORGLEMMEGEI-kalenderen være til stor hjelp, fordi den viser riktig dag og dato automatisk.

 


 

Bilde av Natt og Dag elektronisk kalender

Natt og dag elektronisk kalender

Døgnvillhet kan være et problem for personer med demens. Spesielt i lyse sommernetter eller på mørke vinterdager kan det være lett å ta feil. Noen står opp, ringer til familien eller går ut om natten. Det skaper uro og kan også få alvorlige konsekvenser.

Fås med og uten bilde.